Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Матай 7:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ийнхүү та нар тэднийг үр жимсээр нь танина.

бүрэн бүлгийг уншина уу Матай 7

Xүрээнд Матай 7:20 харах