Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Матай 27:44 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хамт цовдлогдсон дээрэмчид ч Түүнийг мөн доромжилж байлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Матай 27

Xүрээнд Матай 27:44 харах