Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Матай 10:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Шавь нь багшийнхаа адил, боол нь эзнийхээ адил болох нь л хангалттай. Хэрэв тэд гэрийн тэргүүнийг Беелзебул хэмээн нэрлэсэн бол, гэрийнхнийг нь түүнээс ч илүүгээр хэлэх бус уу?

бүрэн бүлгийг уншина уу Матай 10

Xүрээнд Матай 10:25 харах