Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Марk 5:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд Есүсийг нутгаасаа явахыг гуйж эхлэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Марk 5

Xүрээнд Марk 5:17 харах