Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Марk 16:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалдана. Миний нэрээр тэд чөтгөрүүдийг зайлуулж, шинэ хэлээр ярина.

бүрэн бүлгийг уншина уу Марk 16

Xүрээнд Марk 16:17 харах