Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Марk 15:37 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Есүс чанга дуу гаргаад, эцсийн амьсгалаа хураав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Марk 15

Xүрээнд Марk 15:37 харах