Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Марk 11:29 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Есүс тэдэнд—Та нараас Би нэг юм асууя. Та нар Надад хариул. Тэгвэл ямар эрх мэдлээр эдгээрийг үйлдэж байгаагаа Би та нарт хэлэх болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Марk 11

Xүрээнд Марk 11:29 харах