Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Марk 10:44 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мөн хэн та нарын дунд тэргүүнд байхыг хүснэ, тэр хүн бүгдийн боол болог.

бүрэн бүлгийг уншина уу Марk 10

Xүрээнд Марk 10:44 харах