Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Марk 10:35 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Зебедеен хоёр хүү Иаков, Иохан нар Есүст ойртон ирж Түүнд—Багш аа, бид юу ч гуйсан, түүнийг маань бидэнд хийж өгөхийг Танаас хүсэж байна гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Марk 10

Xүрээнд Марk 10:35 харах