Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Марk 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Цөлд хашхирагч нэгний дуу“ЭЗЭНий замыг бэлтгэгтүн,Түүний замыг шулуун болгогтун” гэнэ»гэсэнчлэн

бүрэн бүлгийг уншина уу Марk 1

Xүрээнд Марk 1:3 харах