Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Лук 7:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иохан шавь нараасаа хоёрыг нь дуудаж,—Та ирэх ёстой Нэгэн мөн үү, эсвэл бид өөр нэгнийг хүлээх үү? гэж асуулгахаар Эзэн уруу илгээв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Лук 7

Xүрээнд Лук 7:19 харах