Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Лук 6:34 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв та нар эргүүлэн авна гэсэн хүмүүстээ зээл өгөх аваас та нарт юун талархал байх билээ? Учир нь нүгэлтнүүд хүртэл өгснийхөө чинээг эргүүлэн авахын тулд нүгэлтнүүддээ зээл өгдөг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Лук 6

Xүрээнд Лук 6:34 харах