Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Лук 5:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин Түүний тухай зар улам газар авч, бүр олон хүмүүс Түүнийг сонсох гэж, мөн өвчнөө эдгээлгэхээр хуран цуглаж байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Лук 5

Xүрээнд Лук 5:15 харах