Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Лук 4:40 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Нар жаргах үеэр элдвийн өвчтэй хүмүүсийг Есүс уруу авчирсанд Тэр хүн бүр дээр гараа тавин, тэднийг эдгээж байлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Лук 4

Xүрээнд Лук 4:40 харах