Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Лук 12:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хүний Хүүгийн эсрэг үг хэлэгч аливаа хүн уучлагдана. Харин Ариун Сүнсийг доромжлогч нэгэн уучлагдахгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Лук 12

Xүрээнд Лук 12:10 харах