Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Лук 11:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв Сатан өөрийн эсрэг хуваагдвал, түүний хаанчлал хэрхэн тогтнох билээ? Та нар Намайг Беелзебулээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг гэж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Лук 11

Xүрээнд Лук 11:18 харах