Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Колоссай 3:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

шинэ хүнийг өмссөн. Энэ нь өөрийг нь бүтээсэн Түүний дүр төрхийн дагуу үнэн мэдлэгт шинэчлэгдсэн хүн юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Колоссай 3

Xүрээнд Колоссай 3:10 харах