Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Колоссай 1:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

бид Христ Есүст итгэх та нарын итгэл болоод бүх ариун хүний төлөөх та нарын хайрыг сонссоны учир бөгөөд

бүрэн бүлгийг уншина уу Колоссай 1

Xүрээнд Колоссай 1:4 харах