Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Колоссай 1:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Түүн дотор тэнгэр ба газар дахь бүх юмс, үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхлууд, удирдлагууд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн. Бүх юмс Түүгээр болон Түүний төлөө бүтээгдсэн байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Колоссай 1

Xүрээнд Колоссай 1:16 харах