Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иуда 1:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бусдыг галаас суга татан гаргаж авар. Махан биеэр бузарлагдсан хувцсыг нь хүртэл жигшин, заримд нь эмээнгүйгээр өршөөнгүй ханд.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иуда 1

Xүрээнд Иуда 1:23 харах