Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иуда 1:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд бол дургүйцэн бувтнагсад бөгөөд өө сэв хайн, хүсэл тачаалын хойноос явдаг юм. Тэдний ам нь бардамнан сайрхаж, ашиг харан бусдыг зусарддаг аж.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иуда 1

Xүрээнд Иуда 1:16 харах