Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иохан 12:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв Би газраас өргөгдвөл, бүх хүнийг Өөртөө татна хэмээн айлдлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иохан 12

Xүрээнд Иохан 12:32 харах