Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иохан 11:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэтэл Ихэр гэгддэг Томас бусад шавь нарт—Цөмөөрөө бас явцгаая. Тэгээд Түүнтэй хамт үхье гэж хэлэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иохан 11

Xүрээнд Иохан 11:16 харах