Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иохан 10:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ хашаан дахь хонин сүргээс өөр хонин сүрэг Надад бий. Би тэднийг бас авчрах ёстой. Тэд Миний дууг сонсоно. Тэгээд тэд нэг хоньчинтой нэг хонин сүрэг болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иохан 10

Xүрээнд Иохан 10:16 харах