Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Илчлэлт 6:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүнийг зургаа дахь лацыг эвдэх үед би харж байлаа. Асар хүчтэй газар хөдлөлт болж, нар хялгасаар хийсэн таар мэт харлаж, сар бүхэлдээ цус мэт улаан болов.

бүрэн бүлгийг уншина уу Илчлэлт 6

Xүрээнд Илчлэлт 6:12 харах