Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Илчлэлт 3:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Лаодик дахь чуулганы тэнгэр элчид бичигтүн.“Амен, итгэмжит бөгөөд үнэн Гэрч болох Бурханы бүтээлийн Анхдагч нь үүнийг айлдаж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Илчлэлт 3

Xүрээнд Илчлэлт 3:14 харах