Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Илчлэлт 21:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ариун хот, шинэ Иерусалим нь нөхөртөө очихоор гоёсон сүйт бүсгүй мэт бэлтгэгдэн Бурханаас гарч, тэнгэрээс буун ирэхийг би харлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Илчлэлт 21

Xүрээнд Илчлэлт 21:2 харах