Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Илчлэлт 17:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дэлхийн хаад тэр эмтэй завхайрлыг үйлдэн, дэлхий дээр нутаглагсад түүний завхайрлын дарснаас ууж согтуурцгаав гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Илчлэлт 17

Xүрээнд Илчлэлт 17:2 харах