Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Илчлэлт 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэхүү эш үзүүллэгийн үгсийг уншигч болон сонсоод, үүнд бичигдсэн зүйлсийг сахигчид нь ерөөлтэй еэ! Учир нь цаг ойрхон байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Илчлэлт 1

Xүрээнд Илчлэлт 1:3 харах