Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иаков 4:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эсвэл ямар ч зорилгогүйгээр Сударт “Түүний бидний дотор нутаглуулсан сүнс нь атаархан хүсдэг” хэмээсэн гэж та нар бодож байна уу?

бүрэн бүлгийг уншина уу Иаков 4

Xүрээнд Иаков 4:5 харах