Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иаков 4:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын дундах хэрүүл болон зөрчлийн үндэс юу вэ? Тэр нь эрхтнүүдэд чинь дайтаж буй та нарын хүслүүд биш үү?

бүрэн бүлгийг уншина уу Иаков 4

Xүрээнд Иаков 4:1 харах