Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иаков 3:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Магтаал, хараал нэг л амнаас гардаг аж. Ах дүүс минь, ийм байж болохгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иаков 3

Xүрээнд Иаков 3:10 харах