Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иаков 1:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэсвэр хатуужил нь төгс үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар юугаар ч дутахгүй төгс, бүрэн бүтэн байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иаков 1

Xүрээнд Иаков 1:4 харах