Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иаков 1:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хайрт ах дүү нар минь, үүнийг та нар мэдэгтүн. Харин хүн бүр сонсохдоо түргэн, ярихдаа удаан, уур хилэндээ хойрго байг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иаков 1

Xүрээнд Иаков 1:19 харах