Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иаков 1:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хайрт ах дүү нар минь, бүү мэхлэгдэгтүн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иаков 1

Xүрээнд Иаков 1:16 харах