Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Галат 6:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь хэрэв хэн нэг нь юу ч биш атлаа өөрийгөө эрхэм хэмээн боддог бол тэр хүн өөрийгөө мэхэлж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Галат 6

Xүрээнд Галат 6:3 харах