Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Галат 6:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Махан бие дотроо сайхан харагдахыг хүсдэг хүмүүс Христийн загалмайн төлөө хавчигдахгүй байхын тулд та нарыг хөвч хөндөх ёслол үйлд хэмээн албадаж байгаа юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Галат 6

Xүрээнд Галат 6:12 харах