Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филиппой 4:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын тэвчээр бүх хүмүүст мэдэгдэг. Эзэн ойрхон байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филиппой 4

Xүрээнд Филиппой 4:5 харах