Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филиппой 4:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би үүнийг дутагдсаны улмаас ярьж байгаа юм биш. Учир нь би ямар ч нөхцөл байдалд байсан сэтгэл хангалуун байж сурсан юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филиппой 4

Xүрээнд Филиппой 4:11 харах