Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филиппой 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би төрөөд найм дахь хоногтоо хөвч хөндүүлсэн, Израиль үндэстэн, Бениамин овгийн хүн, Еврей хүнээс төрсөн Еврей. Хуулиар бол фарисай,

бүрэн бүлгийг уншина уу Филиппой 3

Xүрээнд Филиппой 3:5 харах