Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филиппой 3:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэдний төгсгөл бол сүйрэл. Тэдний бурхан бол ходоод бөгөөд тэд гутамшигт зүйлсээр сайрхдаг. Тэд дэлхийн юмыг л сэтгэж боддог.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филиппой 3

Xүрээнд Филиппой 3:19 харах