Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филемон 1:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эзэн Есүс Христийн нигүүлсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филемон 1

Xүрээнд Филемон 1:25 харах