Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филемон 1:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний хамтран зүтгэгчид болох Марк, Аристарх, Дем болон Лук нар мэнд дамжуулж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филемон 1

Xүрээнд Филемон 1:24 харах