Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филемон 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

бидний эгч Апфиа, хамт дайчин болсон Архийп нарт болон гэрт чинь цугладаг чуулганд илгээв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филемон 1

Xүрээнд Филемон 1:2 харах