Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Еврей 9:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Хуулийн дагуу тушаал бүрийг Мосе бүх хүнд айлдсаны дараа тэрээр тугал [болон ямааны] цусыг ус, час улаан ноос, хиссопын мөчрийн хамт аваад, уг ном дээр болон бүх хүн дээр цацаад,

бүрэн бүлгийг уншина уу Еврей 9

Xүрээнд Еврей 9:19 харах