Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Еврей 10:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дээрхийг хэлэхдээ “Тахил ба өргөл, нүглийн төлөөх бүх шатаалт тахил ба өргөлийг Та хүсээгүй. Та тэднийг таалаагүй. (Эдгээр нь Хуулийн дагуу өргөгддөг)” гэсэн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Еврей 10

Xүрээнд Еврей 10:8 харах