Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Еврей 10:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өөрийнх нь дайснуудыг хөлийнх нь гишгүүр болгох хүртэл тэр үеэс хойш хүлээж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Еврей 10

Xүрээнд Еврей 10:13 харах