Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Еврей 1:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эрт үед эш үзүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгөдөд олон хэсгээр болон янз бүрийн арга замаар айлдсан Бурхан

бүрэн бүлгийг уншина уу Еврей 1

Xүрээнд Еврей 1:1 харах