Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 6:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Энэ нь чамд сайн бөгөөд чи дэлхий дээр урт наслах болно” гэжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 6

Xүрээнд Ефес 6:3 харах