Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 6:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөө өмс.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 6

Xүрээнд Ефес 6:15 харах